GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning ter vervanging van de bestaande woning op locatie Bovenkerkseweg 47 te Stolwijk

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 29-12-2023 een besluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer 19311267026 voor een aanvraag beschikking regulier behandelen voor het realiseren van een nieuwe woning ter vervanging van de bestaande woning op locatie Bovenkerkseweg 47, 2821 XT Stolwijk . De vergunning is toegekend.InzageDe stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.Voor meer informatie over de procedure, of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer14 0182.ProcedureBent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (de verzenddatum is gelijk aan de datum waarop het besluit is genomen). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Krimpenerwaard, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Stolwijk. Bekijk alle Bekendmakingen Stolwijk in .

https://stolwijkkrant.nl/bekendmakingen-stolwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Stolwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Stolwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Stolwijk.

Gerelateerde berichten