GEMEENTEBLADKennisgeving herstelbesluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 40 appartementen - op de locatie Rembrandtlaan 2 t/m 2k, 4 t/m 4s en 6 t/m 6s in Stolwijk

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 31 januari 2024 een herstelbesluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer 19311047319 voor een omgevingsvergunning. Het betreft het bouwen van 40 appartementen op locatie Rembrandtlaan 2 t/m 2k, 4 t/m 4s en 6 t/m 6s in Stolwijk (voorheen Rembrandtlaan 40, 2821 VM Stolwijk).InzageDe stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8. Voor meer informatie over de procedure, of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.ProcedureBent u niet eens met dit herstelbesluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het herstelbesluit is verzonden (de verzenddatum is gelijk aan de datum waarop het herstelbesluit is genomen). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Krimpenerwaard, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.Het herstelbesluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningsrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/burgers. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.Stolwijk, 31 januari 2024 gemeente Krimpenerwaard, team Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Stolwijk. Bekijk alle Bekendmakingen Stolwijk in Stolwijk.

https://stolwijkkrant.nl/bekendmakingen-stolwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Stolwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Stolwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Stolwijk.

Gerelateerde berichten