Vacature Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht in Gouda

Stichting Klasse zoekt een lid raad van toezicht met kennis van financiën en personeels- en organisatieontwikkeling.

Dit is Klasse

Klasse maakt inspirerend openbaar basisonderwijs mogelijk in Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. Dit doen we met een open blik naar elkaar en de wereld. Klasse heeft achttien locaties waaronder een school voor SBO en een school voor (V)SO, waar zo'n 450 medewerkers onderwijs verzorgen aan ongeveer 3.700 leerlingen. Onze scholen hebben ieder een eigen gezicht. Zij onderscheiden zich in onderwijsconcept (Jenaplan, Dalton), in profiel (verhalen, podiumkunsten) en in aanbod (meer- en hoogbegaafdenonderwijs, onderwijs voor anderstaligen).

Ieder kind is welkom

Openbaar onderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht en is voor iedereen toegankelijk. Openbaar onderwijs neemt niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit. Op die manier leren wij kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening. Onze scholen zijn de maatschappij in het klein en streven er naar een afspiegeling te vormen van de buurt waarin ze gevestigd zijn.

De Raad van Toezicht

Governance

Het college van bestuur, bestaande uit twee leden, legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad keurt de begroting en jaarstukken goed. De raad ziet toe op het beleid van het college en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naast de toezichthoudende taak vervult de raad een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het bestuur. Bovendien is de raad werkgever van het bestuur en ambassadeur van Klasse in de buitenwereld.

Werkwijze

De raad van toezicht werkt vanuit vertrouwen bij de invulling van haar taken en bevoegdheden. De raad opereert vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat en bereid een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is essentieel, de individuele leden vullen elkaar qua competenties aan en werken in goede harmonie met elkaar samen. De samenwerking tussen raad en college is constructief en positief-kritisch en gebaseerd op wederzijds respect. De statuten van Stichting Klasse en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vormen de leidraad voor toezicht en bestuur.
 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn. De raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar (in de avonduren). Daarnaast is de raad minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij het directeurenberaad, bezoekt zij jaarlijks een aantal scholen en voert zij jaarlijks overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht heeft drie commissies, te weten de remuneratie-, audit- en onderwijscommissie. De vergoeding van de leden is in 2023 vastgesteld op € 4.000 per jaar.

 

Profiel

Jij bent een moderne toezichthouder. Je geeft ruimte en vertrouwen. Als toezichthouder sta je net als onze scholen midden in de samenleving, durf jij anders te kijken en sta je open voor vernieuwing. Je bent een goede sparringpartner voor het bestuur en de andere leden en stelt op basis van je actuele kennis van financiën en personeels- en organisatieontwikkeling de juiste vragen.

Vanwege de samenstelling van de raad nodigt de raad van toezicht kandidaten uit die bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit van de raad. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw met een migratieachtergrond.

Voor alle leden gelden de volgende kenmerken:

·         academisch en strategisch denk- en werkniveau;

·         affiniteit met en kennis van (primair) onderwijs en de complexiteit van onderwijsinstellingen;

·         warm hart voor openbaar onderwijs;

·         kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;

·         integer, onafhankelijk en onpartijdig;

·         woonachtig of bekendheid met het werkgebied van Stichting Klasse (Groene Hart).

De volledige profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse en haar leden is te vinden op https://stichtingklasse.nl/raad-van-toezicht.

Een specifieke verdeling van de taken binnen de raad zal in onderling overleg na benoeming worden vastgesteld.

Procedure

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 8 januari 2024 in via https://www.kiesvoorklasse.nl/lid-raad-van-toezicht/nl. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 17 en 18 januari 2024 vanaf einde middag en in de avonduren op ons kantoor in Gouda. Een eventueel tweede gesprek staat gepland op 24 januari 2024 in de avond. Functie:Lid Raad van Toezicht
Startdatum:14-12-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Tijdelijk
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:2 – 4

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Stichting Klasse via i.ouwerkerk@stichtingklasse.nl of 31182622711. Of bezoek hun website https://www.stichtingklasse.nl/.

Deel de vacature:

Redactie Stolwijkkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de stolwijkkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures Stolwijk
  2. Lid Raad van Toezicht Stichting Klasse 14-12-2023

Bekijk ook andere vacatures